Träff med Värmlands läns kalkningsförbund

Fredagen den 7/9 var Sandra och Jonas som arbetar inom kalkningsverksamheten till Höljes för att träffa Värmlandsläns kalkningsförbund och för att få en uppvisning av helikopter spridning av kalk över våtmark. På plats var SMA Mineral Logistik Entreprenad AB och Sacndair Helicompter AB. Som berättade om hur arbetet med kalkningen går till. De gick igenom noggrant hur de arbetar. Ifrån att de får uppgifterna från VLK (Värmlandsläns kalkningsförbund) till dess att de sprider kalken med helikopter.

Nedan är ett urval av foton och filmer från dagen

  
(Alla foton är fotograferade av Sandra Woronin)

  

Under dagen fick några av oss även möjligheten till att följa med upp i helikoptern för att få se hur det såg ut ovanifrån. (klippet blev tyvärr lite skakigt på grund av filmaren blev åksjuk)

 

första sidan går det även att se filmer av det som sändes live under dagen