Studieresa dag 5

Efter att lördagen ägnats åt att via tåg förflytta oss från Portland till Seattle mötte vi på söndagen upp med Peter Kiffney. Peter är en erkänd forskare inom fiskbiologi som arbetat mycket med habitatrestaurering och kantzoner längs vattendrag i nordvästra USA. Han tog oss till Skagit River, en av de fiskrikaste älvarna längs hela västkusten belägen i The North Cascades (hemvist för bl.a. Snoqualmie-indianerna) Älven hyser alla de stora laxarterna + steelhead och en del rödingarter som tex Bull Trout.

Håkon från Fylkesmannen i Hedmark vid entreskylten till nationalparken.

20120909-181032.jpg

Peter Kiffney i samspråk med en Park Ranger.

20120909-181407.jpg
Några ur gruppen (fr.vä. Stefan, Jon, Håkon, Hanne, Eva och Grete) lyssnandes på Peter.

20120909-184020.jpg

Tyvärr var vandringssäsongen inte riktigt igång så vi såg bara ett par lekfiskar. Det var ändå intressant att höra Peter och se hur de arbetat med att återskapa dynamiken mellan land och älv, tex tillåta översvämningar och erosion för att på så sätt tex få in mer grov död ved i vattendragen.

Bilderna nedan visar stora ansamlingar av död ved i ett biflöde till Skagit R. För tillfället är det mkt lågt flöde, normalt är veden vattentäckt.
Ved utgör ett oerhört viktigt skydd för både stor och liten fisk samt genererar föda iom att den snabbt och bra koloniseras av vattenlevande småkryp. Dessutom skapar turbulensen runt stockarna naturliga lekbottnar och djuphålor.

20120909-182420.jpg

Undertecknad pekar på hur det borde se ut (och även har sett ut) hemma:)!

20120909-182751.jpg

Liksom vid de andra älvar vi besökt under veckan fanns även här lösningar för fiskpassage upp och ner vid kraftverken. Här nedan syns smoltavledaren och vyn från dammen i biflödet Baker River.

20120909-183414.jpg

20120909-183203.jpg Man sätter trots åtgärderna ut ca 3 miljoner yngel (precis, inte smolt) per år i systemet som kompensation för kraftverksförlusterna. Tanken är dock att man ska kunna minska den siffran i takt med att den vildproducerade ökar. I år har man också för första gången tillåtit fiske på vild Chinook-lax i Baker Lake – en effekt av förbättrad reproduktion.

2 comments for “Studieresa dag 5

 1. Lars Emilson
  september 11, 2012 at 10:28

  Mycket intressant att följa er resa och så mycket nya intryck och uppslag till nytta för Klarälven ni kommer att få med er.

  • september 13, 2012 at 08:44

   Hej Lars, kul att du tycker det.

   /Pär

Comments are closed.