Restaurering av Öjenäsbäcken

Restaureringen av Öjenäsbäcken har nu pågått i ett par veckor och nedan följer ett par bilder från arbetet. Mycket av återställningen går ut på att återföra tidigare uppschaktad sten och block samt återskapa bäckens naturliga meandrande lopp. Ett speciellt fokus finns också på att återföra grov död ved. Död ved är ett mycket viktigt inslag i vattenmiljön eftersom veden skapar både skydd och ståndplatser och samtidigt som den erbjuder högkvalitativt substrat för allehanda insekter genererar mycket fiskföda.

/Pär

En kanaliserad sträcka före åtgärd…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…och efter!