Besök vid gåsgruvan och tillsyn av båtkalkning

Kalkningsverksamheten  vid Länsstyrelsen i Värmland har varit på besök vid gåsgruvan. Vars ägare sma-mineral hade genomgång om kalkbrytning och driften vid gruvan. Efter besöket vid gruvan gjordes tillsammans med Värmlands läns kalkningsförbund och sma-mineral ett besök vid Fjällrämmen där det båtkalkades.

Under besöket vid båtkalkningen sändes en del live, det som sändes live går att se  i rutan på första sidan filmat från fältet

// Jonas