Båtelfisken i Klarälven

Under denna och nästa vecka (v.38-39) kommer båtelfisken att utföras på sträckan Vingäng- Höljes för att kvantifiera fiskförekomsten, med fokus på lax- och öring. Fiskena utförs av Jon Museth (NINA), Olav Berg (Högskolan i Hedmark) samt Oskar Calson (Länsstyrelsen Värmland) på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland/Vänerlaxens fria gång. Dagens fiske började vid Klarabro och slutade ungefär vid Vingängsdeltat. 223 fiskar fångades totalt där arten av högst kvantitet var harr, men det fångades även lax, öring, simpa, gädda och stäm. Laxfångsten utgjordes av 10-12 st  tvåsomriga fiskar. I morgon fiskar vi på mer strömsatta sträckor längre uppströms.  Vi såg även några riktigt stora laxar runt båten! Nedan några bilder från dagens fiske.