Utplantering av karp

Under lördagen gjordes en utplanering av Karp i Forstjärn som ligger i centrala Deje, där Länsstyrelsen har gett tillstånd till utplanteringen.  Flera intressenter är inblandade i utsättningen bland annat ForshagaAkademin, Fiskevårdsområdet Klarälven Ullerud, Forshaga kommun och den nybildade karpklubben. Till att börja med kommer det att vara ett fiskeförbud efter karp i ca ett år, för att fiskarna ska få tid till acklimatisering. Ett avtal mellan de inblandade kommer att skrivas och det är inte i nuläget klart i vilka former fiskekort kommer att säljas. Det som är klart är att en webbsida kommer att byggas upp under hösten och det kommer att anordnas 5-6 swim.

Nedan följer ett antal bilder från utsättningen i Forstjärn, alla foton är fotograferade av Daniel Bylemark

Kom ihåg att utplanteringar av fisk i kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av sjukdomar och dels att förhindra en oönskad spridning av fisk- och kräftarter.