Uppdaterade fisktransportsiffror…

Den 23/8 kördes ännu en last med 168 st lekmogna laxar och öringar upp till lekområdena uppströms Edebäck. Den här gången var det mest Klarälvslax (127st) men även 41 Klarälvsöringar hade hittat upp i fiskvägen och släpptes ut i älven. Totalt är antalet transporterade fiskar 2012 nu uppe i 983 Klarälvsöringar och 337 vilda Klarälvslaxar.