Fångstrapport Forshaga

Fram till den 16:e augusti har 851 Klarälvsöringar och 214 vilda Klarälvslaxar transporterats upp till lekområdena uppströms Edsforsen. Det är redan nu “all time high” för öringen, aldrig har det fångats så många öringar i fällan som i år, vilket får ses som mycket positivt. Anledningen till ökningen kan dels vara att fisket öppnade relativt tidigt i år men vi hoppas såklart också att de förbättringar och moderniseringar av fiskväg och fälla som gjorts under 2012 bidragit till den positiva utvecklingen. De flesta öringar fångades och transporterades fram till början av juli då uppsteget av öring traditionellt sett är som högst och älven fortfarande var relativt låg. Men som många säkert märkt har älven under sommaren stigit betydligt vilket gjort det svårt att få tillräckligt med lockvatten ut ur fiskvägen, vilket sannolikt påverkat fångsten negativt. Nu är i alla fall flödet sjunkande och förutsättningarna för ökad fångst förbättras igen.

 

2 comments for “Fångstrapport Forshaga

  1. Björn Gladh
    augusti 31, 2012 at 10:21

    Är det inte oroväckande få laxar som körts upp?

    • september 3, 2012 at 15:22

      Hej Björn, jämfört med förra året vid den här tidpunkten är det färre K-lax som fångats och körts upp. Jämför man med medelvärdet för de senaste 10 åren för oklippt K-lax (ca 400st/år) ligger det i nivå. Jag skulle därför inte säga att det är mer oroväckande få i år än tidigare år… En av förklaringarna till lägre antal (hittills) i år jfr i fjol är att det varit en helt annan situation i älven i år än i fjol med höga flöden under hela juli och i princip hela augusti. Höga flöden i älven gör att det inte kan släppas tillräckligt med lockvatten i trappan relativt älven. I fjol var det bra förhållanden juli och halva augusti men höga flöden i september. Förra veckan då det tillfälligt var lägre flöde i älven blev det direkt högre fångst av framförallt K-lax. En annan förklaring till lägre siffror i år är såklart också att det under 2012 bara transporteras upp oklippt K-lax. Fördelningen vild/odlad är för övrigt fortfarande starkt till de oklipptas fördel, ca 75-25%. Vi får hoppas på att regnperioden äntligen är över och att flödena stabiliseras på en lägre nivå, då kommer vi nog också få se mer K-lax.

Comments are closed.