Biologisk återställning i Slorudsälven

Idag var det dags för slutbesiktning av den restaurering som skett av Slorudsälven, Arvika kmn. Mängder med block, sten och grus som en gång schaktades ur älven iom flottningen har nu återförts till älvfåran. Tillsammans med öppnade sidofåror har goda förutsättningar skapats för både den storvuxna Värmeln-öringen och flodpärlmusslorna.
Länsstyrelsen Värmland har finansierat genom medel för biologisk återställning, fiskevårdsområdet har bidragit med egeninsatsen och utförare av själva restaureringen har varit Bo-Erland Johansson.
Nedan några bilder från Slorudsälven och det nyligen restaurerade biflödet Bakälven.

20120705-215250.jpg

20120705-215552.jpg

20120705-215636.jpg

20120705-215941.jpg