Fiskvägsutredning

20120620-230445.jpg

20120620-230416.jpg

Under tre dagar har en delegation från Länsstyrelsen Värmland/Norrbotten (Mikael H, Pär G, Stefan S), Fylkesmannen i Hedmark (Tore Q, Håkon BS), Karlstads uni. (Larry G, Eva B, Olle C) och Nina (Morten K) besökt varje kraftverk i Klar/Trysilälven i syfte att studera förutsättningar och möjligheter för upp- och nedströmspassage för fisk vid respektive krv.

Turen började i Forshaga där även den snart färdiga moderniseringen av fisktrappan beskådades (se bilder ovan).

Därefter besöktes i tur och ordning krv i Deje, Munkfors, Skymnäs, Forshult, Krakerud, Skoga, Edsforsen, Höljes, Lutufallet(N) och Sagnfossen(N).

Expertgruppen ska nu börja arbetet med att sammanställa en rapport där de för fisken bästa åtgärderna presenteras.

Bilderna nedan visar i tur och ordning torrfåran i Munkfors, vy från Höljesdammen, omlöpet vid Sagnfossens krv och till sist några ur gruppen i ivrigt samspråk.

20120620-225615.jpg

20120620-225346.jpg

20120620-225310.jpg

20120620-225106.jpg