Om projekt inom fiskevård

Många gånger sker arbetet med fisk och fiskefrågor inom ramen för olika projekt. Det kan handla om att ta fram förvaltningsplaner för olika skyddsvärda arter, större inventeringar och karteringar av vattendrag, att göra fiskevårdsplaner eller samarbetsprojekt med andra myndigheter och organisationer i någon fråga.

För tillfället pågår t ex interregprojektet Vänerlaxens fria gång vars syfte är att ta fram konkreta förslag på åtgärder för hur klarälvslax- och klarälvsöring på bästa sätt ska kunna ta sig till och från sina lekområden i norra Klarälven och Norge.